Teaching Staff

Dr. Ranu Chaturvedi

Dr. Kirti Mishra

Dr. Priyamvada Mishra

Dr. Lekhram Kurmi

Mr. Arjun Shukla

Prof. Yograj Panchale

Prof. Jyoti Singh

Mr. Mahendra Mehra

Smt. Shivani Jain

Mr. Aakash Kourav

Miss. Shobha Burman

Miss. Nidhi Soni

Mr. Niraj Thakur

Mr. Devendra Shrivastava

Mr. Anshul Chourasiya

Mr. Naseem Khan

Mr. Aakash Srivastava

Mr. Ravi Thakur